Drillster Support

P-waarde rapport

Hoe moeilijk of hoe makkelijk waren de vragen binnen een toets? De p-waarde van een toetsvraag geeft hier inzage in. Van elke toets kun je een p-waarden rapport downloaden en de moeilijkheidsgraad van je vragen, dilemma’s of casuïstiek analyseren.

De p-waarde van een vraag bereken je met de volgende formule: 

p-waarde = aantal deelnemers dat de vraag goed heeft / het totaal aantal deelnemers dat de vraag heeft gemaakt.
Lage p-waarde
Een lage p-waarde betekent dat maar weinig deelnemers de vraag goed beantwoord hebben. Dit kan betekenen dat een vraag te moeilijk is voor de deelnemers, maar het kan ook betekenen dat er een fout in de vraag zelf zit. Reden genoeg in ieder geval om de vraag nog eens onder de loep te nemen.
Hoge p-waarde
Een hoge p-waarde betekent dat heel veel deelnemers de vraag correct beantwoord hebben. Dit kan betekenen dat veel deelnemers deze vraag goed beheersen. Dat kan ook komen doordat de vraag té makkelijk is geformuleerd, waarbij je bijvoorbeeld slechte afleiders hebt geschreven. Wil je weten hoe je goede afleiders schrijft wanneer je content maakt in Drillster? Klik dan hier

Een p-waarde tussen de 30% en 80% is optimaal. Het zoeken naar uitschieters binnen een toets kan waardevolle informatie opleveren. Als we ervan uitgaan dat een toets vragen bevat over hetzelfde onderwerp, dan dienen er geen grote uitschieters naar boven of naar onder te zijn, want je gaat ervanuit dat de deelnemer op de verschillende vragen over 1 onderwerp vergelijkbaar scoort. 

Voor toetsen kan de p-waarde berekend worden over de antwoorden van alle deelnemers binnen een groep, maar ook over alle antwoorden van alle deelnemers binnen alle groepen die ooit eenzelfde toets hebben gemaakt.

Hieronder kun je zien waar je een p-waarde rapport opvraagt.

  • Klik op de knop 'resultaten bekijken' bij de gewenste toets
  • Klik daarna op de knop zoals hieronder in de afbeelding is aangegeven.
  • Kies voor het opvragen van het p-waarde rapport de optie 'Toetsmoeilijkheidsrapport (p-waarde) voor groep aanmaken'

Test-results-_-Drillster.png

Het rapport wordt na het downloaden klaargezet bij de rapporten.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.