Drillster Support

MathML gebruiken

Het is mogelijk om wetenschappelijke formules aan je drills toe te voegen met behulp van de MathML-standaard. MathML is een op XML gebaseerde taal voor het beschrijven van wiskundige notatie. Deze pagina is zeker geen handleiding voor MathML, maar slechts een korte introductie van MathML en hoe het kan worden toegepast in Drillster.

Formules beheren
Formules kunnen aan een drill worden toegevoegd door de MathML-code in te typen of te plakken in het edit-scherm.

Schermafbeelding_2020-12-30_112254.jpg

Als Drillster de code herkent als geldige MathML-code, dan wordt deze automatisch omgezet naar een plaatje van de formule. Als er een fout in de code zit, of als Drillster de code niet herkent, wordt de code letterlijk weergegeven, zonder conversie. Er wordt geen foutmelding getoond.

Test-Drillster__1_.png

Omdat formules worden omgezet in plaatjes, is het niet mogelijk een formule nog te wijzigen nadat deze is gecreëerd. Het veranderen van een formule gaat het beste door een nieuw, correct alternatief toe te voegen en daarna het foutieve alternatief te verwijderen. Om deze reden is het aan te raden altijd een apart (tekst-) bestand te gebruiken met daarin de formule-definities.

Een formule kan worden verwijderd door op de kleine '×' te klikken naast het plaatje van de formule, net zoals je een normaal plaatje zou verwijderen.

Formules kunnen ook als incorrecte alternatieven worden opgenomen.

Je kunt een bijschrift aan een formule toevoegen door op het plaatje van de formule te klikken.

Omdat formules door Drillster als plaatjes worden gezien, is het niet mogelijk om formules als antwoorden op open vragen te gebruiken.

Basisstructuur van een formule
Om een stukje XML-code als formule te kunnen herkennen, moeten alle formules voor Drillster de volgende basisstructuur hebben:
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
...
</math>

De XML-kopregel en DOCTYPE moeten worden weggelaten. Een geldige formule begint altijd met een math tag.

MathML kan worden gebruikt om zowel de presentatie als de betekenis van een formule te beschrijven. Drillster gebruikt de presentatie-variant van MathML. Het mode="display" attribuut is niet nodig.

Voorbeelden
Het meest voor de hand liggende gebruik voor MathML is natuurlijk wiskunde, maar MathML is ook zinvol bij natuur- en scheikunde. Hier zijn wat voorbeelden van MathML-code, met hun grafische weergave. Beweeg met je muis over een stukje MathML-code om het geheel te kunnen zien.

Wiskunde

Een heel simpel voorbeeld:

Een iets ingewikkelder voorbeeld:

Dit is de bekende ABC-formule voor het oplossen van kwadratische vergelijkingen:

Matrices worden als volgt gedefinieerd:

Wat moeilijkere voorbeelden:

Het is zelfs mogelijk om kleuren te gebruiken in formules:

Reactievergelijkingen

MathML kan ook voor reactievergelijkingen worden gebruikt in scheikunde en natuurkunde.

Deze vergelijking beschrijft de verbranding van methaan:

Een ionenreactie:

Splijting van uranium:

Schrijfhulpmiddelen
Het handmatig intypen van MathML-code is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig zijn er vele externe hulpprogramma's beschikbaar waarmee gebruikers eenvoudig formules kunnen samenstellen en daarmee automatische de MathML-code kunnen genereren, als bestand of via knippen en plakken.

Deze producten zijn getest op het gebruik met Drillster:

  • Online MathML conversion tool van Wolfram Research kan vanuit Mathematica-notatie of tekst-notatie direct naar MathML converteren.
  • MathType van Design Science laat gebruikers een formule met een pen schrijven. Deze wordt gedigitaliseerd en kan met kopieren en plakken direct in MathML-formaat in Drillster worden gezet.
  • Microsoft Word bevat een formule-editor voor het gemakkelijk creëren van formules. Kopieer en plak formules direct in Drillster. Zorg er wel voor dat 'MathML' als standaard klembord-formaat voor formules is ingesteld. De standaardinstelling werkt niet.
  • OpenOffice heeft ingebouwde ondersteuning voor MathML.

Er zijn veel meer gratis en betaalde alternatieven beschikbaar. Laat het ons weten als je goede ervaringen hebt met een product waarvan je denkt dat het in deze lijst zou moeten worden opgenomen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.