Drillster Support

Vraagsoorten

Bij het maken van een drill, kan je kiezen uit verschillende vraagsoorten. Vraagsoorten kunnen gebruikt worden als vraagvarianten. Soms zijn er meerdere vraagsoorten geschikt om een bepaald kenniselement aan te leren aan een deelnemer, soms is een vraagsoort meer geschikt dan een andere.

Wil je weten waarom je een specifieke vraagsoort gebruikt? Lees hieronder per vraagsoort de reden waarom je die vraagsoort moet gebruiken. Wil je weten hoe je een specifieke vraag toevoegt? Lees verder of klik hier

Multiple choice vraag
Een multiple choice vraag kan voor het aanleren van bijna alle kenniselementen gebruikt worden. Denk aan het aanleren van het gewenste gedrag, door dit als een van de antwoordalternatieven te geven en het niet-gewenste gedrag als afleiders te gebruiken. Of aan het kiezen van de juiste definitie van een theoretisch begrip. Let op! Zet de aan te leren informatie in de antwoorden, niet in de vraag. Wil je weten waarom? Lees dan principle 5.

Een multiple choice vraag kan 1 goed antwoord hebben, of meerdere goede antwoorden. Een voorbeeld van het toepassen van meerdere goede antwoorden bij een multiple choice vraag is als er verschillende voorbeelden van goed gedrag goed zijn, of wanneer er verschillende instanties goedkeuring moeten geven voor een bepaalde actie.

Bij het maken van een multiple choice vraag, moet je ook goede afleiders schrijven. Hoe je dat doet lees je hier.

Volgorde vraag
Een speciale vorm van een multiple choice vraag is de volgorde vraag. Met name om aan te leren in welke volgorde bepaalde stappen in een proces plaatsvinden, is dit een geschikte vraag om te gebruiken. Daarnaast kan je de volgorde vraag gebruiken om producten van hoog naar laag te zetten, of bijvoorbeeld op volgorde van prioriteit.

Een vraag waarbij een korte introductie wordt gegeven, of een kleine casusbeschrijving, is prettiger voor de deelnemer om te maken. Dit kun je doen door aan de zin: 'Zet de stappen van reanimatie in de juiste volgorde' iets toe te voegen als: 'Wanneer je de stappen van reanimatie in de juiste volgorde uitvoert, heeft het slachtoffer een veel grotere kans om te overleven'.

In de feedback van een volgorde vraag kun je uitleggen waarom deze volgorde juist is, of wat het gevolg is van het juist uitvoeren van deze volgorde. Bij de feedback bij een onjuist antwoord is het slim om de juiste volgorde wel toe te voegen, zodat de deelnemer kan zien wat nu daadwerkelijk de juiste volgorde is.

Open vraag
Bij een open vraag moet de deelnemer zelf het antwoord invullen. Een open vraag is heel geschikt om te gebruiken, wanneer je wilt voorkomen dat een deelnemer een antwoord op herkenning kiest. Het gebruik van een open vraag voor een dictee of waarbij één woord/getal als duidelijk goed antwoord geldt is zeer nuttig.

Drillster biedt een optie om trefwoorden te herkennen, waardoor langere antwoorden ook gecontroleerd kunnen worden, maar hierbij moet je rekening houden met nuances in antwoorden en worden als niet of geen etc. Deze kunnen een betekenis van een antwoord veranderen, terwijl de gewenste trefwoorden wel in de zin staan. Daarom raden we aan om antwoorden op basis van trefwoorden ook zo kort en eenduidig mogelijk te houden.

Je kunt een aantal opties invullen in de editor en bij de instellingen de arbiters aanpassen, waardoor het systeem op specifieke elementen van het antwoord let, of juist negeert. Denk hierbij aan hoofdlettergevoeligheid of het negeren van een eindpunt. Hoe je deze arbiters verandert en welke opties er precies zijn, lees je hier.

Reflectievraag
Een reflectievraag is een vorm van een open vraag, waarbij het antwoord altijd goed gerekend wordt. Deze vraagsoort kan je gebruiken om de gebruiker aan het denken te zetten over een onderwerp, zonder dat het antwoord wat hij geeft verkeerd is. Een voorbeeldvraag die je hierbij kunt bedenken is: Wat voor ervaring heb jij gehad met discriminatie? Hierbij kan de deelnemer geen goed of fout antwoord invoeren, maar denkt hij wel na over discriminatie en betrekt hij dit op zijn eigen situatie. Dit kan meer betrokkenheid vanuit de deelnemer creëren.
Fill in the blank
Eén van de vraagstijlen die Drillster ondersteunt is de fill in the blank vraag. Hiervan kennen we twee opties:
 • Fill in the blank voor open vragen
 • Fill in the blank multiple choice.

Een fill in the blank vraag is zeer geschikt om aan te leren wat een specifiek antwoord in een zin moet zijn. Denk hierbij aan vervoegingen van werkwoorden, die aangepast worden aan de vorm van een zin, of het afmaken van een zin die gaat over wanneer een maatregel geschikt is voor een specifieke doelgroep. Een ander voorbeeld, waarbij de zin met de juiste tekst af moet worden gemaakt, zie je hieronder.

Fill in the blank vraag in de editor

FitB_1.2.PNG

Fill in the blank multiple choice vraag in de player

Untitled_design__1_.gif

 

Fill in the blank open vraag in de player

Untitled__1080___1920_px_.gif

 

Hotspot
Een mooie vraagvariant die je kunt gebruiken voor een multiple choice vraag, is de hotspot vraag. Deelnemers moeten in een afbeelding de juiste dingen aanklikken, of in een verzameling van afbeeldingen de juiste afbeelding(en) aanklikken. Wil je de hotspot graag gebruiken, maar heb je nog wat inspiratie nodig over hoe je deze kunt inzetten? Lees snel verder en bekijk voorbeelden van het gebruik van de hotspot.
Spraak vraag
Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers met een premiumaccount of een business- of educatielicentie.

Een spraak vraag is een multiple choice vraag of open vraag, met een toegevoegd spraakelement. Deze vorm is heel geschikt om te gebruiken voor dictee’s, maar ook om via geluidsfragmenten situaties te schetsen voor de deelnemer, waarover hij dan een vraag krijgt.

Het is goed om soms buiten de vaste kaders te denken en de verschillende vraagsoorten die wij bij Drillster aanbieden op je eigen manier in te zetten. Om je een duwtje in de goede richting te geven, hebben we hieronder een aantal voorbeelden van het gebruik van vraagsoorten staan. Heb jij een eigen, unieke manier om een vraagsoort in te zetten? Laat het ons vooral weten! Mail jouw manier van gebruiken naar support@drillster.com .

Volgorde vraag
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de volgorde vraag.Sequence_question.PNG

Een voorbeeld van een outside the box optie van de volgorde vraag is om in de antwoorden video’s te verwerken. De deelnemer moet deze dan op de juiste volgorde zetten. 

Hotspot
De hotspot kan op veel verschillende manieren worden ingezet. Hieronder staan een aantal voorbeelden, maar bij de hotspot geldt het principe: Wees creatief en denk outside of the box.
  • Tabellen

   Het eerste voorbeeld laat een tabel zien, waarbij de juiste kostensoort aangeklikt moet worden. Dit is een goed voorbeeld van het gebruik van een hotspot, omdat hier de onderdelen en kostensoorten in 1 vraag gesteld kunnen worden.

   Htspt_1.PNG

   Een standaard multiple choice variant op deze vraag zou kunnen zijn:

   Welke van de volgende kosten vallen onder constante kosten? 

   • Huur van het gebouw
   • Afschrijvingskosten
   • Verpakkingskosten
   • Rente over een lening
   • Kosten van ingekochte grondstoffen

   Waarbij de feedback uitlegt welke kosten constante kosten zijn en welke kosten variabele kosten zijn.

   Hierbij zie je dat dezelfde informatie gevraagd wordt, maar in een andere en meer visuele vorm. Hiermee versterkt je het leereffect bij de deelnemer en dat is precies de bedoeling van drillen!

  • Begrippen als hotspots

   Een andere variatie in het gebruik van een hotspot vraag is het aanklikken van het juiste begrip. Een standaard multiple choice vraag somt deze begrippen op, in een hotspotvraag kan je hier een mooie visuele vraag van maken, waarbij de juiste begrippen (of zinnen aangeklikt moeten worden.hotspot_1.1.PNG
  • Begrippen visueel maken

   Je kunt er ook voor kiezen om de begrippen of zinnen te vervangen door afbeeldingen, waardoor het nog visueler en daarmee afwisselender wordt voor de deelnemer. Hieronder een voorbeeld daarvan.
Hotspot_Inflation_2022.PNG
  • Locaties aanwijzen

   Het voorbeeld hieronder laat zien hoe je met een hotspot vraag een specifieke locatie in een vliegtuig aan moet wijzen.
Hotspot_Airplane.PNG

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.