Drillster Support

Feedback

Feedback is belangrijk om het leereffect te versterken en het leerrendement te vergroten. Wanneer de deelnemer een vraag niet correct beantwoord, wordt getoond wat het juiste antwoord is en waarom. Lees hier meer over in principle 6

Feedback kan worden getoond wanneer de deelnemer het goede antwoord geeft, of wanneer de deelnemer het foute antwoord geeft. Het verschil kun je zien aan het groene veld voor de feedback, of het rode veld voor de feedback. De feedback staat standaard aan. 

 

Informatie in de Feedback:

Verstrekt de correcte antwoord en/of geef een kort en direkt uitleg hoe de deelnemer aan de juiste antwoord kan komen. We adviseren om de feedback positief te houden en toegespits op de vraag. Om het interessant te houden maak gebruik van casus-videos, afbeeldingen, of pdfs in het geval dat een theoritische uitleg noodzakelijk is (houd het wel kort).

Ervaring leert dat als deelnemers in de feedback via een link naar het LMS of ander systeem kunnen navigeren, de kans groot is dat ze daarna de weg terug naar de drill niet meer vinden en de drill dus niet afmaken. De user experience is dan te omslachtig voor de deelnemers, met veel afhakers tot gevolg.

Een ander risico is dat als deelnemers via een link doorgeleid worden naar een plek waar veel informatie te vinden is, ze niet exact de juiste informatie vinden die nodig is om de feedback op het incorrecte antwoord te begrijpen. Als deelnemers de verkeerde informatie als feedback opnemen, dan treedt er geen leereffect op.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.