Drillster Support

Antwoordvalidatie

Een antwoordvalidatie kan je instellen als je gebruik maakt van open vragen. Hiermee zorg je voor specifieke elementen van een antwoord waarop de deelnemer wordt beoordeeld of deze goed of fout is.

Antwoordvalidatie stel je in onder de instellingen van het antwoord. Open het drop-down menu door op de pijltje naast standaard te klikken en selecteer één van de opties.

Answer_Validation.png

 

Hieronder worden de verschillende antwoordvalidaties toegelicht.

Standaard
Hiermee vergelijkt Drillster de ingetypte tekst met de tekst die is ingevoerd als correct antwoord. Daarbij worden extra spaties in de tekst niet meegerekend bij de beoordeling. Deze instelling is wel hoofdlettergevoelig. Tekst tussen vierkante haken wordt overgeslagen in de beoordeling.
Streng
Hiermee vergelijkt Drillster de ingetypte tekst met de tekst die is ingevoerd als correct antwoord, waarbij ook wordt gekeken of de leestekens, hoofdletters en kleine letters en spaties exact overeenkomen met dat wat de auteur van de drill heeft ingevoerd.
Hoofdletterongevoelig
Hiermee wordt er geen rekening gehouden met hoofdletters of kleine letters bij het beoordelen of de vraag goed of fout is.
Alleen tekst
Alleen ingevoerde tekst wordt beoordeeld. Ingevoerde cijfers en symbolen worden bij de beoordeling niet meegerekend.
Numeriek
Alleen getallen kunnen worden ingevoerd bij het beantwoorden van de vraag. Alleen deze numerieke informatie wordt meegenomen in de beoordeling of de vraag goed of fout is.
Numeriek met marge
De numerieke marge houdt in dat een antwoord een afwijking, naar boven en beneden, mag hebben van een bepaald percentage van het exacte antwoord. Alleen getallen kunnen worden ingevoerd bij het beantwoorden van de vraag. Alleen deze numerieke informatie wordt meegenomen in de beoordeling of de vraag goed of fout is.
Alleen trefwoorden
Er wordt alleen gekeken of de deelnemer in zijn antwoord de trefwoorden heeft opgenomen die de auteur van de drill heeft gemarkeerd bij het maken van de drill. De tekst die de gebruiker heeft ingevoerd buiten de trefwoorden om, worden niet meegenomen in de beoordeling van de vraag.
Duits
Duitse leestekens worden herkend in een antwoord, ook de alternatieve schrijfwijze van de Duitse leestekens. Zo kan ‘ö’ dan ook worden geschreven als ‘oe’, ‘ü’ als ‘ue’ en ‘ß’ als ‘ss’, etc.
Frans
Franse leestekens worden herkend in een antwoord, ook de alternatieve schrijfwijze van de Franse leestekens. Zo kan het woord ‘cœur’ ook worden geschreven als ‘coeur’.
Negeer accenten
Accenten in een antwoord worden genegeerd en worden niet gebruikt bij de beoordeling van het antwoord. 
Negeer accenten en hoofdletters
Accenten en hoofdletters in een antwoord worden genegeerd en worden niet gebruikt bij de beoordeling van het antwoord. 
Rōmaji
Dit betekent dat het juiste antwoord geromaniseerde Japanse taal bevat. Bij de beoordeling van het antwoord wordt er rekening gehouden met de regels voor geromaniseerde Japanse tekst.
Muziek
Dit houdt in dat het juiste antwoord kruis- en moltekens (♯ en ♭) bevat. Bij open vragen mogen deze tekens ook worden ingetypt als '#' en 'b'.
Ten minste 95% correct
Dit houdt in het dat het gegeven antwoord voor 95% correct moet zijn wil het antwoord goed gerekend worden.
Negeer eind-punt
Dit betekent dat het antwoord goed gerekend wordt als er geen punt wordt gebruikt aan het eind van de zin.
Altijd correct
Dit betekent dat Drillster elk antwoord goed zal rekenen. Hiermee kun je een reflectievraag aanmaken.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.