Drillster Support

Formatieve en summatieve toetsen

Je kunt binnen Drillster verschillende soorten toetsen maken, lees hier meer over de adaptieve toets en de standaard toets. Maar toetsen kunnen verschillende doeleinden hebben. Ze kunnen formatief en summatief worden ingezet. Klik hieronder op de twee manier en lees meer over wanneer je welke manier in zet. 

Summatieve toets
De summatieve toets is een toets die we allemaal kennen. De eindexamens, de toets die iemand moet maken om een certificaat binnen te halen of de toets op school aan het einde van een periode. Een summatieve toets is een toets waarin alle kennis getest wordt, die een deelnemer tot dan toe heeft opgedaan over een specifiek onderwerp of thema. Dit is het eindresultaat van de deelnemer over de stof die de deelnemer in de periode daarvoor heeft geleerd.
Formatieve toets
Een formatieve toets wordt vaker herhaald. Hiermee kan de voortgang van een deelnemer in de gaten worden gehouden. Op welk niveau presteert hij op dit moment? Gaat het beter dan een jaar geleden? Zit er vooruit- of achteruitgang in zijn prestaties? Dat soort vragen kun je opvangen door gebruik te maken van summatieve toetsen. Het geeft dus feedback over de voortgang van de deelnemer, met het doel om de prestaties te verbeteren.

Het verschil tussen de summatieve toets en de formatieve toets lijkt dus heel zwart wit. Vaak is het in de praktijk wel zo dat de formatieve toets ook als summatief beschouwd kan worden. Omdat de verschillende formatieve toetsen die je over een bepaalde periode maakt meestal wel een eindpunt hebben, kan deze laatste formatieve toets in veel gevallen toch ingezet worden als summatieve toets en je uiteindelijk eindcijfer of resultaat bepalen. Summatieve toetsen kunnen andersom niet als formatief beschouwd worden, want dan ga je er vanuit dat iemand na de summatieve toets nog verder gaat met leren over het thema of onderwerp, terwijl de toets een afsluiting daarvan is.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.