Drillster Support

Challenges

Challenges worden gebruikt om de deelnemer uit te dagen om zijn voortgang tot een bepaald niveau te ontwikkelen en te behouden. Dit zorgt ervoor dat de deelnemer altijd over de juiste kennis, bewustzijn en vaardigheden beschikt om te presteren op het werk. Challenges voegen een belangrijk gamification-element toe aan je leertrajecten. Mensen worden uitgedaagd om vóór de streefdatum hun ​​vaardigheid te realiseren. Competenties nemen af ​​als ze niet worden onderhouden, dus de challenge daagt mensen ook uit om de vergeetcurve te doorbreken en hun competenties top-of-mind te houden. Challenges veranderen ad-hoc training evenementen in continue leerervaringen.

Er kunnen 2 soorten challenges worden gesteld:

 1. Eenmalige challenges:

  daag de cursisten uit om vaardigheid te ontwikkelen voor een oefening of cursus vóór een specifieke deadline. Zie de onderstaande afbeelding. Een eenmalige challenge beheert de vaardigheid van de cursist op de oefening of cursus tussen de startdatum van de studie en de evaluatiedatum. Het is belangrijk om een dalend minimum in te stellen voor een eenmalige challenge zodat de beheersing op de review datum nog op niveau staat.

 2. Permanente challenges:

  cursisten uitdagen om hun vaardigheid op een hoog niveau te houden nadat ze de minimale vaardigheid op de evaluatiedatum hebben behaald. Het permanente challenge beheert de vaardigheid tussen de startdatum van de studie tot het moment dat de cursist wordt losgekoppeld van de cursus of dat de challenge wordt stopgezet door de organisatie. Dit is dus inclusief de periode voor én na de evaluatiedatum.

   

  LO-graph.png

  Challenge instellen

  Challenges kunnen ingesteld worden vanuit het overzichtsscherm van de groep:

  Via de inhoud
  1. Ga via het menuscherm naar de groep.
  2. Selecteer één of meerdere drills via de check box die boven de naam en afbeelding van de drill staat.
  3. Je ziet nu dat de optie 'definieer challenge' verschijnt onder acties.Untitled design (9).png
  Via Challenges
  1. Ga via het menuscherm naar de groep.
  2. Klik op challenges.
  3. Voeg nu de drills toe door deze te zoeken en deze toe te voegen.Untitled design (10).png

  Lees hieronder wat je bij de details in moet vullen als je een challenge instelt:

  Type challenges

  Hier kan je kiezen of het een permanente of eenmalig challenge wordt:

  1. Eenmalige challenges: daag de cursisten uit om hun beheersing op een drill of cursus te ontwikkelen vóór een bepaalde deadline.

  2. Permanente challenges: daag de cursisten uit om hun beheersing op een hoog niveau te houden na het behalen van het één-van-doel.

  Minimaal beheersingsniveau
  Het minimale beheersingsniveau is het gewenste beheersings percentage dat u wilt dat de cursisten behalen. U kunt elke waarde invoeren, maar er zijn enkele aanbevelingen.

   

  • Bij het maken van een drill of een cursus die alleen need-to-know informatie bevat, dus dat alle leerelementen essentieel zijn voor de cursist, raden we aan om de Minimum Beheersingsniveau op 100% in te stellen. Dit moedigt de deelnemers aan om de hele drill of cursus af te ronden, waardoor eventuele omissies in hun kennis, bewustzijn of vaardigheden worden voorkomen. De minimale beheersingsniveau van 100% is ook belangrijk voor studenten, omdat een gebrek aan kennis door een onvoltooide drill ertoe kan leiden dat student niet gaan slagen voor hun toetsen. Een vaardigheid van 100% laat zien dat mensen expert zijn op het onderwerp waarvoor je ze hebt uitgenodigd om te leren en te verankeren via een drill.

  Let Op! Stel altijd een Minimum op de challenge. Als er geen dalend minimum wordt ingesteld, wordt de status van de challenge als NIET BEHAALD weergegeven, wanneer een gebruiker een beheersing van 100% heeft gerealiseerd en de beheersing is afgenomen voorafgaand aan de peildatum. Stel altijd een Dalend Minimum (bijv. 70%) in voor zowel een eenmalig als een permanent challenge.

  • Bij het maken van een drill of een cursus die vergelijkbare leerelementen over hetzelfde onderwerp bevat, is het dan OK om de Minimum Beheersingsniveau op een lagere waarde in te stellen (bijv. 80%). Bijvoorbeeld een drill die alleen vragen heeft over vermenigvuldigingen tot 10 en de cursist heeft aangetoond competent te zijn op 80% van de drill, dan is de kans hier groot dat de cursist ook bekwaam is in de resterende 20% van de drill . In dit geval zal een lagere Minimum Beheersingsniveau geen negatieve invloed hebben op de werkprestaties of testresultaten als de cursist de drill of cursus niet tot 100% beheerst.
  May drop.png
  Dalend minimum

  Kennis, bewustzijn en vaardigheden zullen afnemen indien deze niet worden onderhouden en ontwikkeld. De Drillster app berekent de achteruitgang van het beheersingsniveau, indien dit niet wordt onderhouden (de vergeetcurve). Het is onmogelijk om altijd een beheersing van 100% te behouden, aangezien de vergeetcurve kort na het stoppen van het oefenen effect begint te krijgen. Zorg er daarom voor dat de beheersing een redelijke tijd heeft om af te nemen voordat een cursist eraan wordt herinnerd om zijn kennis bij te spijkeren.

  Het dalend minimum is de beheersing percentage waarop de beheersing kan terugvallen voordat de cursist eraan wordt herinnerd om zijn vaardigheid op te frissen. De dalend minimum kan elke niveau zijn, maar we raden aan om dit nooit onder de 60% te zetten.

  In het begin van de jaren zestig ontdekte Paul Pimsleur (een geleerde in de toegepaste taalkunde) dat herhaling het meest effectief is als er nog minstens 60% kans is dat het materiaal wordt onthouden. Zodra de kans op het correct onthouden van eerder geleerde stof onder de 60% is gezakt, zal het memoriseren van de stof even veel tijd en moeite kosten als de eerste keer dat het geleerd is.

  Dus om het leren voor uw deelnemers zo effectief mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat zij over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om te presteren op het werk of om te slagen voor een examen, gebruik dan nooit een dalend minimum van minder dan 60%.

  Als de challenge op 100% is gesteld, kan het dalende minimum bijvoorbeeld 70% zijn. Als de vaardigheid op een oefening of cursus van een individuele deelnemer onder de waarde van het dalende minimum daalt (in dit voorbeeld 70%), zal het systeem melden dat de challenge niet meer wordt gehaald. Er kan een notificatie naar de deelnemer worden gestuurd om hem uit te nodigen om zijn kennis op te frissen en terug te brengen naar de waarde van de Minimum Proficiency.

   

  Evaluatie op groep of individueel niveau

  challenges hebben een Leer Startdatum en een Peildatum.

  Er zijn twee mogelijke opties:

  1. Gelijk voor alle groepsleden.

   De leer startdatum van de studie en de peildatum zullen voor elk lid van een groep hetzelfde zijn. We raden aan deze parameter te gebruiken als er geen extra leden aan de groep worden toegevoegd na de startdatum van de studie. Als bestaande gebruikers bijvoorbeeld 4 weken de tijd hebben om de leeruitdaging aan te gaan, en een nieuw lid zou 2 weken na de startdatum van de studie aan de groep worden toegevoegd, dan heeft deze extra gebruiker slechts 2 weken om de challenge te realiseren. Als alle leden op de Peildatum een bepaald percentage moeten behalen vanwege een examen of vanwege specifieke taken die ze voor hun werk moeten uitvoeren, dan is een challenge dat 'Gelijk voor alle groepsleden' is de ideale optie om te kiezen.

  2. Per individueel groepslid.

   Met deze instelling kunt u elk groepslid een vaste hoeveelheid tijd geven om de challenge te realiseren. Dit kan een aantal dagen, weken of maanden zijn. Als je bijvoorbeeld kiest voor ‘1 maand’ en de Minimum Beheersingsniveau is gesteld op 100%, dan krijgt elk groepslid 1 maand de tijd om 100% te halen op de drill of cursus. Alle gebruikers die al lid zijn van de groep hebben 1 maand de tijd vanaf het moment dat de challenge is aangemaakt. Toekomstige groepsleden hebben 1 maand om van 0% naar 100% te gaan vanaf het moment dat ze aan de groep worden toegevoegd.

   Dus een evaluatie die individueel is per groepslid heeft een individuele Peildatum die afhankelijk is van het moment dat het lid aan de groep is toegevoegd.

   Alle meldingen en status notificaties die in de vorige paragrafen zijn toegelicht, gelden ook voor het geval er een challenge per individueel groepslid wordt gesteld.

   Let Op! Om de evaluatie per individueel groepslid te activeren, moet je het veld ‘relatief aan toetredingsdatum’ selecteren.

   Als jouw organisatie de Drillster event notificatie API gebruikt, moet je de optie ‘Bestuur via API-integratie’ selecteren. Dit houdt in dat de activering van de evaluatie per individueel groepslid

    

   Define-learning-objectives-_-Drillster__4_.png

   Selecteer de 'Relatief aan toetredingsdatum' optie.
   Als je gebruik maakt van de Drillster API om challenges op te zetten, selecteer dan de 'Bestuurd via API-integratie' optie.

  Notificeren

  Aan de hand van het ingestelde challenge gaat Drillster kijken wie er wanneer een notificatie moet ontvangen om de challenge te behalen. Dit kan je per challenge instellen.

  start email versturen
  Start email versturen: dit notificatie informeert de cursist over de challenge en het wordt verzonden op het moment dat de challenge voor een groep is aangemaakt.

  20220322_140934.jpg

  herinneringsmail versturen
  Herinneringsmail versturen: dit zijn de meldingen die naar gebruiker worden verzonden dat een challenge hebben die niet op niveau staat. Deze herinneringsberichten worden verzonden wanneer  de status van een challenge NIET OP SCHEMA of NIET BEHAALD is. De frequentie van de herinneringsbericht hangt af van de aangegeven herinneringsinterval in aantal dagen. 

  20220322152530_IMG_3032__2_.jpg

  berichten via email
  De notificatie wordt verzonden naar het e-mailadres dat gekoppeld is aan het Drillster-gebruikersaccount. Als er geen e-mailadres is gekoppeld aan het Drillster-gebruikersaccount, worden er geen e-mails verzonden.
  berichten via Push-notificatie
  stuur berichten via push notificaties via de Drillster mobiele app: als de cursist de Drillster app heeft geïnstalleerd en het gebruikersaccount heeft gekoppeld aan de mobiele app, worden mobiele app notificaties verzonden naar het mobiele apparaat van de gebruiker. De gebruiker moet expliciet toestemming geven voor het verzenden van mobiele app-meldingen bij installatie van de Drillster mobiele app, of de instellingen wijzigen via het instellingen gedeelte van het mobiele apparaat.

  Drillster maakt het ook mogelijk om notificaties te sturen naar het platform waarin de Drillster applicatie is geïntegreerd (LMS, HRM, compliance, communicatie of ander systeem). De Drillster event notification API moet geïmplementeerd zijn om deze functie te kunnen gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met support@drillster.com.

  Challenge communication.png

  De deelnemers krijgen met deze herinnering een melding wanneer ze de challenge niet meer halen of wanneer Drillster heeft berekend dat de challenge niet gehaald gaat worden.

  Wil je meer weten over het verschil in notificaties tussen een eenmalig en permanent challenge, klik dan hier.

   

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.