Drillster Support

Transformatoren

Bij open vragen is het niet mogelijk het juiste antwoord te gokken. Bij gesloten vragen (multiple choice) is er een zekere gokkans. Voor ieder juist antwoord op een vraag wordt één punt geteld. Bij het fout beantwoorden van een multiple choice toetsvraag wordt er 1/n punt afgetrokken van het totaal aantal juiste antwoorden, waarbij 'n' het aantal keuzemogelijkheden is van die vraag.

Het uiteindelijke percentage is dan het aantal punten gedeeld door het aantal gestelde vragen. Dit systeem wordt bijvoorbeeld ook toegepast in de beoordeling van universitaire examens en heet 'negative marking'. 

Voorbeeld

Een toets bestaat uit 20 multiple choice vragen, waarbij iedere vraag 4 antwoordmogelijkheden heeft.

Iemand maakt de toets en beantwoordt 5 vragen fout. Het resultaat van de toets wordt dan als volgt berekend:

15 correcte antwoorden = 15 punten
5 incorrecte antwoorden = 5 x ¼ = 1,25 punten
Totaal = 15 - 1,25 = 13,75 punten

Het toetsresultaat wordt dan (punten) / (totaal aantal vragen) x 100% = 13,75 / 20 x 100% = 69%

Het toetsresultaat wordt altijd afgerond op gehele procentpunten!

Je kunt met Drillster kiezen uit de volgende transformatoren: 

Drill-naam van een bepaald niveau
Hiermee zorg je ervoor dat als een deelnemer een bepaald niveau heeft gehaald deze wordt teruggekoppeld d.m.v. de drillnaam. Denk hierbij aan A1,A2,B1, ect.

Let op: dit is alleen voor adaptieve toetsen.

Eén tot tien, proportioneel aan het aantal correct beantwoorde vragen
Geeft de score weer in een range tussen de 1 en 10 zonder decimalen.

Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met de gokfactor en de weging per vraag

Eén tot tien, met 1 decimaal, proportioneel aan het aantal correct beantwoorde vragen
Geeft de score weer in een range tussen de 1 en 10 met 1 decimaal. Hierbij wordt rekening gehouden via de taalinstellingen van het account of het een komma of een punt is.

Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met de gokfactor en de weging per vraag.

Percentage van het aantal correct beantwoorde vragen
Geeft een score weer van het percentage van correcte beantwoorde vragen (0-100%)

Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met de gokfactor en de weging per vraag.

Gewogen percentage van het aantal correct beantwoorde vragen
Geeft een score weer van het percentage van correcte beantwoorde vragen (0-100%). Hierbij kan worden ingesteld dat sommige vragen een zwaarder weging hebben.

Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met de gokfactor

Rapportcijfer op basis van 55/60/68/70/75/80% cesuur
Het cijfer wordt uitgedrukt in cijfers (1, 1½, 2, 2½ ... 10), indien er 0% wordt behaald krijgt de deelnemer een 1. Haalt de deelnemer 55, 60, 68, 70, 75 of 80%, afhankelijk van welke transformator er is toegepast, dan wordt hier het cijfer 5,5 aan gekoppeld. 100% wordt getransformeerd naar een 10.

Gebaseerd op de standaard toetsscore.

Omschrijving op basis van 70% cesuur
Het cijfer wordt uitgedrukt in cijfers (1, 1½, 2, 2½ ... 10), indien er 0% wordt behaald krijgt de deelnemer een 1. Haalt de deelnemer 70%, afhankelijk van welke transformator er wordt gekozen, dan wordt hier het cijfer 5,5 aan gekoppeld. 100% wordt getransformeerd naar een 10.

Dit cijfer wordt daarna omgezet naar de volgende Nederlandse notering:

  • 9½ / 10 Uitstekend
  • 8½ / 9 Zeer goed
  • 7½ / 8 Goed
  • 6½ / 7 Ruim voldoende
  • 5½ / 6 Voldoende
  • 4½ / 5 Zwak
  • 3½ / 4 Onvoldoende
  • 2½ / 3 Ruim onvoldoende
  • 1½ / 2 Slecht
  • 1 Zeer slecht

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de gokfactor en de weging per vraag.

Let op!

Deze functie kan alleen in het Nederlands worden gebruikt.

Geslaagd bij ten minste 55/60/68/70/75/80/85/90% van de vragen correct beantwoord
Transformeert de score naar “geslaagd” of “gezakt” (in de taal waarin het account van de gebruiker staat) gebaseerd op het aantal correct beantwoorde vragen vergeleken met het totaal aantal vragen. Indien het percentage 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 of 90% of hoger is, wordt “geslaagd” toegekend aan de gebruiker, is het percentage lager dan 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 of 90%, dan wordt “gezakt” toegekend. De keuze tussen 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 of 90% kan worden gemaakt door de transformator met een van deze zes percentages te kiezen.

Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met de gokfactor en de weging per vraag.

Geslaagd bij tenminste 80% van de vragen correct beantwoord per drill
Transformeert de score naar “geslaagd” of “gezakt” (in de taal waarin het account van de gebruiker staat) gebaseerd op het aantal correct beantwoorde vragen vergeleken met het totaal aantal vragen. Indien het percentage 80% of hoger is per drill, wordt “geslaagd” toegekend aan de gebruiker, is het percentage lager dan 80% is per drill, dan wordt “gezakt” toegekend.

Voorbeeld

Een toets bestaat uit 2 drills, de deelnemer scoort voor drill 1 een percentage van 90% en voor drill 2 een percentage van 79%, dan is de deelnemer "gezakt".

Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met de gokfactor en de weging per vraag.

Geslaagd bij score van tenminste 80%
Transformeert de score naar “geslaagd” of “gezakt” (in de taal waarin het account van de gebruiker staat) Indien het percentage 80% of hoger is wordt “geslaagd” toegekend aan de gebruiker, is het percentage lager dan 80%, dan wordt “gezakt” toegekend.

Gebaseerd op de standaard toetsscore.

Gekwalificeerd bij score van ten minste 80%
Transformeert de score naar “Gekwalificeerd” of “Niet gekwalificeerd” (in de taal waarin het account van de gebruiker staat) Indien het percentage 80% of hoger is wordt “Gekwalificeerd” toegekend aan de gebruiker, is het percentage lager dan 80%, dan wordt “Niet gekwalificeerd” toegekend.

Gebaseerd op de standaard toetsscore.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.