Drillster Support

Groepen

Een groep is een aantal gebruikers die gezamenlijk een oefening, cursus, training of opleiding volgen.
Door individuele gebruikers samen te brengen in een groep wordt het eenvoudig om drills of toetsen te distribueren in de groep, om challenges voor de groep te stellen, en om de voortgang van de groep te volgen.

Gebruikers kunnen deelnemer zijn van meerdere groepen tegelijk. Dezelfde drill, story of cursus kan in meerdere groepen worden geplaatst.

Untitled design (1).png

Dashboard
Hier vind je een overzicht van de gemeten activiteit binnen een groep. De tijdspanne van de gemeten activiteit binnen de groep kan worden aangepast in de weergave door een van de drie opties te kiezen:

Untitled design (5).png
Inhoud
Hier wordt alle content weergegeven die in de groep staat en waar alle deelnemers van deze groep toegang tot hebben. Deze content kan bestaan uit drills, stories en cursussen. Om nieuwe content aan de groep toe te voegen klik je op het '+' teken en vul je de naam van bijvoorbeeld de drill in.

Let hierbij op dat de content die je toe wil voegen reeds in 'Mijn content' moet staan én vrijgegeven moet zijn.

Untitled design (4).png

Om content uit de groep te verwijderen ga je naar het optiemenu naast 'resultaten bekijken' en selecteer 'ontkoppelen'

Untitled design (3).png

Toetsen
Hier worden alle 'toetsen' weergegeven die in deze groep van deelnemers staan. Om een nieuwe toets aan de groep toe te voegen klik je op het '+' teken. Vervolgens verschijnt dit scherm:

Groups_Tests_settings.png

Allereerst moet er een toets geselecteerd worden door de naam van de toets in te vullen. Let erop dat deze toets in 'Mijn content' beschikbaar moet zijn.

Vervolgens kan er een peildatum aangegeven worden. Dit is de uiterlijke datum waarop een deelnemer de toets moet hebben afgerond. Er kan worden gekozen om dit middels een aankondiging aan de deelnemers kenbaar te maken. Ook kan er een herinnering ingesteld worden enkele dagen voordat de sluitingsdatum van de toets bereikt is. Het instellen van een peildatum is niet een noodzaak. Wanneer dit leeg wordt gelaten zal er geen deadline ingestedl worden en zullen er geen notificaties verstuurd worden.

De aankondigingen en herinneringen kunnen middels een email of push notificatie in de app (of beiden) verzonden worden. Dit moet worden aangegeven onder 'Verstuur berichten per'. Beide opties staan standaard aangevinkt.

Standaard staat ingesteld dat deelnemers de toets zo vaak mogen afnemen als zij zelf willen. Door bij 'toetsen per gebruiker' een getal in te vullen is het aantal toets pogingen voor alle deelnemers aan te passen.
Het is mogelijk om het aantal pogingen op een later moment aan te passen, voor zowel alle deelnemers van de toets als voor een individu in de groep. Als het aantal toetspogingen voor de groep aangepast moet worden ga je naar het tabblad 'toetsen', selecteer de betreffende toets en klik op 'resultaten inzien':

1. (3).png

Vervolgens kun je het aantal pogingen op toetsniveau of individueel niveau aanpassen:1..png
Onder 'Geen tijdsbeperking' (1) is er de mogelijkheid om een datum en tijd in te stellen voor de toets. In het geval dat een gebruiker de toets op de aangegeven datum en tijd niet kan doen, dan kan er een nieuwe datum en tijd apart ingesteld worden voor deze gebruiker (2). Denk aan exams, docenten kunnen makelijk instellen wanneer de toets voor de alle studenten beschikbaar wordt. De docent kan later aparte datum en tijd instellen voor elk student die hun exam moeten herkansen.

Let Op! De tijdzone van de groepenbeheerder die de datum en tijd op de toets heeft ingesteld wordt omgerekend naar de tijdzone van de gebruikers. Bijvoorbeeld wanneer gebruikers uit drie verschillende tijdzones in de groep zitten, gaat de toets op hetzelfde moment voor alle gebruikers open.

1. (1).png

 Om een test uit de groep te verwijderen ga je naar het optiemenu naast 'resultaten bekijken' en selecteer 'ontkoppelen'
1. (2).png
Challenges
Hier bevinden zich de door de beheerder ingestelde challenges die betrekking hebben tot de groep. Een leerdoel kan aan de groep worden toegevoegd door op het '+' teken te klikken: Untitled design (2).png
Voor meer informatie over het instellen van deze challenges, kijk hier.
Details
Onder 'details' vind je de instellingen die met de groep zelf te maken hebben. Zo kun je hier de naam, de omschrijving en het icoon van de groep aanpassen. Hier is ook in te stellen of nieuwe deelnemers van de groep een welkomstemail ontvangen, een bericht krijgen wanneer er nieuwe content aan de groep wordt toegevoegd maar ook wanneer er content verwijderd wordt:

1. (4).png

Wanneer bij 'Lidmaatschap' de optie voor nieuwe groepsleden is aangevinkt, zullen nieuwe deelnemers van de groep een welkomstmail ontvangen waarin vermeld wordt dat ze nu lid zijn geworden van de groep en dat de content nu voor hen toegankelijk is.

Wanneer bij 'Lidmaatschap' de optie voor verwijderde groepsleden is aangevinkt, zullen de deelnemers van de groep een verwijderd uit groep email ontvangen waarin vermeld wordt dat ze geen lid meer zijn van de groep en dat de content niet meer voor hen toegankelijk is.

Wanneer bij 'Nieuwe content' de optie(s) aangevinkt staat, zullen de deelnemers een notificatie krijgen iedere keer als er nieuwe content toegevoegd wordt aan de groep of aan een cursus die al in de groep zit.

Wanneer bij 'Content verwijderd' de optie(s) aangevinkt staat, zullen de deelnemers een notificatie krijgen iedere keer als er content verwijderd wordt van de groep of van een cursus die al in de groep zit.

Een combinatie van deze opties is mogelijk en tevens is het mogelijk om deze opties op een later tijdstip weer aan te passen.

Deelnemers
Het toevoegen van deelnemers gebeurt hier door op het op het '+' teken te klikken:

Untitled design (9).png

Het is mogelijk om deelnemers per individu of in 'bulk' aan een groep toe te voegen, maar ook om deze te verwijderen. Hier lees je hoe.
Beheer
Hier vind je de beheerder(s) van de betreffende groep. Dit is tevens de plek waar je nieuwe beheerders toevoegt en beheerders kan verwijderen (mits je deze permissie hebt). Het toevoegen van een beheerder doe je door op het '+' teken te klikken. Vervolgens verschijnt dit scherm:

Groups_add_admin.png
Vul de naam van persoon in en ken vervolgens 'inzage' danwel 'beheer' rechten toe. Iemand met inzage rechten kan alle details binnen de groep inzien maar kan hier verder niets in aanpassen. Een individu met beheer rechten kan ook aanpassingen maken.
Overige opties
In dit menu bevinden zich de overige opties die betrekking hebben tot de groep:

Untitled design (10).png

Groepsoverzicht  Toegangscodes Toetsresultaten
Groepsoverzicht aanmaken
Hier zijn de rapportages op te vragen die betrekking hebben tot alle deelnemers binnen de groep. Hierbij valt te denken aan rapportages die het beheersingsniveau van de deelnemers weergeven, bestede tijd per onderdeel en per deelnemer, maar ook de toetsresultaten. Hier vind je een volledig overzicht van de verschillende typen rapportages en welke informatie ze geven.
SCORM

Het is mogelijk om een scorm-pakket te genereren. Klik op het optiemenu naast 'view results' en selecteer 'scorm-pakket genereren' en 'downloaden'. Het kan even duren voordat de download start.

Untitled design (11).png
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.