Drillster Support

Third Party ID

Wat is een Third party ID?

Een identiteit, dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand, die je toewijst aan een Drillster-account. Vanuit het oogpunt van Drillster ben je de derde partij, vandaar de naam third party ID. (Drillster wijst altijd een eigen ID toe aan elk account, die de account-ID wordt genoemd). De TPID moet uniek zijn, wat betekent dat geen twee van de gebruikers dezelfde TPID kunnen hebben.

Waarom een TPID gebruiken?

Het kan je helpen om de accounts gemakkelijker te herkennen en te beheren. In veel rapporten, maar ook in de Drillster API, wordt of kan de TPID gebruikt worden om een account te identificeren. Door gebruik te maken van de eigen ID's hoef je de Drillster-account-ID’s voor al de accounts niet te kennen.

In sommige gevallen is het gebruik van een TPID verplicht. Sommige integraties die Drillster ondersteunt, gebruiken niet de Drillster-account-ID, maar zijn alleen afhankelijk van een (vanuit het oogpunt van Drillster) extern aangeleverde ID.
Een voorbeeld is de Drillster SCORM-integratie. De ID die het SCORM-protocol levert, wordt gebruikt als TPID bij het opzetten van een account. Andere integraties die gebaseerd zijn op TPID's zijn alle Single-Sign-On (SSO) oplossingen die door Drillster worden ondersteund.


Wat zijn de vereisten voor een TPID?

De TPID kan van alles zijn, inclusief tekst en getallen en andere karakters zoals koppeltekens, underscores, etc. De TPID is hoofdlettergevoelig en is niet beperkt in lengte. De TPID moet de volgende eigenschappen hebben:

    1. Uniek: Geen twee accounts kunnen dezelfde TPID hebben.

    2. Onveranderlijk: De TPID van een account kan niet worden gewijzigd.Wat moet ik als TPID gebruiken?

Als je TPID's wilt of moet gebruiken, moet je heel voorzichtig zijn met het selecteren van de juiste ID uit uw systeem. Het selecteren van een ID die niet goed geschikt is om als TPID te worden gebruikt, kan al snel leiden tot verschillende identiteitsgerelateerde problemen zodra de TPID in de productieomgeving wordt gebruikt. Deze problemen kunnen bestaan uit het hebben van meerdere Drillster-accounts per gebruiker, of het per ongeluk aanmelden van uw gebruikers bij elkaars Drillster-accounts!

 

Gebruik geen e-mail adres

Allereerst moet het ID aan de unieke en onveranderlijke eisen (zie hierboven) voldoen. Onveranderlijk betekent dat het ID nooit zal veranderen tijdens de levensduur van de account. Daarom wordt het sterk afgeraden om het e-mailadres als ID te gebruiken. Hoewel het uniek is, komt het vrij vaak voor dat een e-mailadres verandert, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging van de huwelijkse staat, een verandering van afdeling of business unit, enz. Hetzelfde geldt voor ID's die anders gebaseerd zijn op de naam van de gebruiker, bijvoorbeeld "johndoe". De beste ID's zijn zogenaamde synthetische ID's, die geen enkele betekenis hebben, zoals willekeurig gegenereerde ID's of UUID's.

Meestal is een personeelsnummer dat door het HR-systeem wordt gegenereerd een uitstekende kandidaat, ervan uitgaande dat al de gebruikers er een hebben.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.