Drillster Support

Groepsrapportage

Je kunt in Drillster verschillende rapporten downloaden. Hiermee kun je bijvoorbeeld kijken welke vragen in een drill moeilijk of makkelijk bleken te zijn, of de uiteindelijk beheersing van je deelnemers inzien. 

Let op!

De beheersing van een deelnemer kan constant veranderen, hierdoor kan een rapport op het moment van downloaden al achterhaald zijn.

Rapporten zijn te draaien over meerdere groepen en op groepsniveau.

Per groep Over meerdere groepen
Binnen een groep kan je aan de rechterkant klikken op de 3 puntjes. Daar krijg je de keuze om een rapport aan te vragen.

2.gif

Hieronder staat per soort rapport beschreven wat dit rapport inhoudt.

Groepsrapport van de beheersing
Dit rapport toont de huidige beheersing van alle deelnemers en alle drills in de groep. Indien er een challenge gekoppeld is aan een drill(s) binnen deze groep, dan wordt er naast de beheersing een kolom getoond met de status van de challenge inclusief de datum waarop de peildatum is gezet.
Groepsrapport van de hoogst behaalde beheersing
Dit rapport toont de hoogst behaalde beheersing van alle deelnemers en alle drills in de groep. Indien er een challenge gekoppeld is aan een drill(s) binnen deze groep, dan wordt er naast de beheersing een kolom getoond met de status van de challenge inclusief de datum waarop de peildatum is gezet.

Let op!

Dit rapport geeft de complete geschiedenis weer van de gebruiker. Dit geeft niet de huidige beheersing weer.

Groepsrapport van de uiteindelijke beheersing
Dit toont de beheersing die de deelnemer behoudt indien de deelnemers stopt met oefenen. Indien er een challenge gekoppeld is aan een drill(s) binnen deze groep, dan wordt er naast de beheersing een kolom getoond met de status van de challenge inclusief de datum waarop de peildatum is gezet.
Groepsrapport van vraag statistieken
(aantal correct beantwoorde vragen / het totaal aantal beantwoorde vragen) * 100%.

Deze formule toont een percentage tussen de 0 en 100%. Indien er een challenge gekoppeld is aan een drill(s) binnen deze groep, dan wordt er naast de beheersing een kolom getoond met de status van de challenge inclusief de datum waarop de peildatum is gezet.

Let op!

Dit rapport geeft de complete geschiedenis weer van de gebruiker. Dit geeft niet de huidige beheersing weer.
Groepsrapport van bestede tijd
Dit rapport toont tijd die een deelnemer heeft besteedt aan de drill minus de statistische uitbijters
Groepsrapport van makkelijke/moeilijke vragen
Dit rapport toont een overzicht welke vragen de deelnemers moeilijk en welke vragen de deelnemers makkelijk vonden per drill.
Groepsrapport van toetsresultaten
Dit rapport toont de toetsresultaten inclusief cesuur/transformatoren voor alle toetsen binnen de groep per persoon. Alleen het laatst behaalde resultaat wordt hier getoond.
Deelnemerslijst
Dit rapport toont de complete deelnemerslijst per groep inclusief de toetredingsdatum en tijd.
Groepsrapport van challenge-evaluaties
Dit rapport toont van alle deelnemers of zij de challenge(s) wel of niet hebben behaald.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.