Drillster Support

Drill Instellingen

De instellingen van een drill kan op verschillende manieren aangepast worden.

Details Instellingen Extra Features Per Vraag

De drill informatie kan direct via de details box aangepast worden.

Cover_with_numbers_1.JPG

  1. TITEL
   De naam van de drill kan hier ingevuld worden.
   Voorbeeld: Integrity Awareness
  2. ONDERWERP
   Het kennis element kan hier gemeld worden.
   Voorbeeld: Integrity
  3. OMSCHRIJVING
   Deze veld kan gebruikt worden om een korte uitleg te geven op het onderwerp, eisen en verwachtingen. 
   Voorbeeld:When does an organization or person act with integrity?
  4. TAGS
   Tags zijn trefwoorden. Tags kan gebruikt worden om stories of drills terug te vinden in Mijn Content of Repertoire. Op basis van deze tags kan je geen toetsen aanmaken.
   Voorbeeld: integrity  finance  ethics  business
  5. TAAL
   De taal heeft invloed op het eventueel publiceren van de drill in de Drill store. Aan de hand van de ingestelde taal kan een Drillster gebruiker deze drill sneller vinden. Indien je de drill niet in de Drill store publiceert heeft de taalkeuze geen invloed op de drill.
  6. COVER
   De deelnemer ziet de cover van de drill pas wanneer de drill wordt geopend.
   Ideale afmetingen: 2560X1440 (verhouding 16:9)
  7. ICOON
   Icoon: De deelnemer ziet het icoon naast de drill naam staan in zijn repertiore.
   Ideale afmetingen: 512X512 (verhouding 1:1)
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.